Uitvaartkostenverzekering

Uitvaartverzekering


Met een uitvaartverzekering, ook wel begrafenisverzekering genoemd,  kunt u uzelf verzekeren voor uw uitvaart. Een uitvaart kost al snel € 8.000,00 en is dus erg kostbaar. Wanneer u dit niet zelf kunt of wilt betalen, kan het verstandig zijn om een uitvaartverzekering af te sluiten. Zo zorgt u ervoor dat u uw nabestaanden niet met hoge kosten achterlaat.

Passende verzekering

Uitvaarten worden tegenwoordig steeds persoonlijker ingevuld. De kosten voor het laatste afscheid verschillen dan ook sterk. Wat uw wensen ook zijn, voor iedereen is er een passende uitvaartverzekering.

Laat uw nabestaanden niet met onverwachte kosten achter

U staat er waarschijnlijk niet vaak bij stil. Toch is het goed om nu al na te denken over uw uitvaart. Welke wensen heeft u? En kunnen uw nabestaanden deze wensen later betalen? Het is vaak goed om een uitvaartverzekering af te sluiten, want er is niet altijd voldoende geld beschikbaar om de onverwachte kosten van een uitvaart op te vangen. Of misschien heeft u nu al een uitvaartverzekering, maar bent u verzekerd voor een te laag bedrag.

Door uw uitvaart nu alvast financieel te regelen, kunt u voorkomen dat er later geen geld beschikbaar is. Dit geeft rust voor uzelf en voor uw nabestaanden.

Algemene informatie over deze verzekering


Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een uitvaartverzekering?

In geld: deze verzekering keert een bedrag uit als je overlijdt. Met dit geld kunnen uw nabestaanden (een deel van) uw uitvaart betalen.

In natura: deze verzekering keert geen geld uit, maar regelt je uitvaart. Verzekeraars betalen de uitvaart aan de uitvaartverzorger, tot het bedrag dat u verzekert.

In zorg: deze verzekering keert geen geld uit, maar u kiest een pakket aan diensten.

Voor wie

U verzekert de uitvaart van uzelf en/of uw partner. De verzekerde mag op het moment van afsluiten niet ouder zijn dan 75 jaar. 

U kunt ook iemand anders dan uw partner verzekeren. Kinderen tot 18 jaar en ongeboren kinderen zijn vaak meeverzekerd tot de hoogst verzekerde dekking van een van de ouders.

Wat is verzekerd

In geld: U verzekert een vast bedrag bij overlijden. Bij het afsluiten van de verzekering spreekt u af welk bedrag dit is. Dit bedrag kan hoger worden door automatische verhoging. 

In natura: U kiest zelf een bedrag. De premie hangt af van het verzekerd bedrag, leeftijd en looptijd.

In zorg: U bent verzekerd voor een pakket aan diensten. De premie hangt af van de waarde van het pakket, leeftijd en looptijd.

Geen pre­mie bij ar­beids­on­ge­schikt­heid

U kunt vaak bij overlijdensrisicoverzekeringen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren.

Bij deze extra dekking hoeft u geen premie meer te betalen voor de verzekering als u arbeidsongeschikt wordt. Er gelden nadere voorwaarden. Vraag er naar bij ons kantoor.

Wanneer keren verzekeraars niet of minder uit?

Bij fraude. Of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt. Overlijdt de verzekerde binnen één jaar na de ingangsdatum? Dan moet ook worden aangetoond dat het geen zelfdoding was.

Het is belangrijk dat elke verzekerde de gezondheidsverklaring zorgvuldig invult. Zo voorkomt u dat verzekeraars niet of minder uitkeren.

Let op

Uw wensen, uw financiële en persoonlijke situatie kunnen veranderen, nadat u de verzekering heeft afgesloten. Laat regelmatig checken of uw verzekering nog bij u past.

Premie

U kiest zelf hoe lang u premie betaalt. Hoe langer deze periode is, hoe lager de premie per maand wordt. En andersom: hoe korter deze periode is, hoe hoger de premie per maand wordt. 

U kunt vaak kiezen uit: 20 of 30 jaar, tot in je 65ste, 80ste of 85ste levensjaar. De premie is afhankelijk van uw leeftijd. Een koopsom is ook mogelijk bij deze verzekering.

Indexering

Vaak kunt u kunt kiezen voor een automatische vijfjaarlijkse verhoging 25% van het verzekerde bedrag tot maximaal € 15.000,00. Uw premie wordt dan aangepast aan het nieuwe verzekerde bedrag.

Gezondheid

De verzekerde moet een gezondheidsverklaring invullen bij de aanvraag.

Afhankelijk van de antwoorden in de gezondheidsverklaring vragen verzekeraars soms aanvullende medische informatie of een medische keuring.

Looptijd

U bent uw hele leven verzekerd. Ook als u klaar bent met premie betalen.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

U kunt de verzekering stoppen. De verzekering heeft dan een waarde. Verzekeraars kunnen kosten in mindering brengen op deze waarde. Het bedrag blijft staan tot overlijden of verzekeraars betalen het aan u uit. Er gaan kosten af.

Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan Zorgeloos Wonen - Eindhoven | Financieel Zeker. Stuur een e-mail naar han@zorgeloos-wonen.nl. Of bel met 0642400325!

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Maak hier een afspraak!

 

Vraag bij Zorgeloos Wonen - Eindhoven | Financieel Zeker om een goéd advies!